HIDROMAX® Liquid Foil Флексибилна 1K хидроизолациона мембрана

1К Хидроизолационен премаз на база на дисперзија на полимерни врзива, внимателно одберени адитиви кои ја подобруваат водоодбивноста како и посебно селектирани агрегатни полнила. Се користи кај системите за подно греење. Може да се нанесе на бетон, цементна кошулка, цементни малтери гипс-картонски плочи, терацо, камен… Наменет е за внатрешни или надворешни површини.

5 kg, 15 kg
Потрошувачка: 1.0-1.3 kg/m² во два слоја, во зависност од рапавоста и впивливоста на подлогата, техниката и начинот на нанесување.

SHARE