ТЕКАDОМ Waterproof Coating

За едноставно санирање при истекување и исполнување на пукнатини на различни површини. Погодна е за тераси, балкони, огради, покриви и за рабови околу оџаци. Одлична адхезија на сите површини (и мокри и масни) – алуминиум, цинк, олово, стакло, камен, асфалт, битумен, тврд PVC, ќерамиди, дрво итн. Високоеластична, може да се фарба. Зацврстувањето со влакна овозможува исполнување на пукнатини и на дупчиња до 5 mm ширина. Отпорна е на дожд, снег и на високи температури.

Температура на нанесување: oд +5°C дo +35°C
Температурна постојаност: oд -25°C дo +100°C

Доза: 300 ml

SHARE