Контакт и локација

Куманово

Работно време

Понеделник – Петок
8:00 – 16:00 час

Сабота
8:00 – 15:00 час

Контакт

+389 (0) 31 451 303
+389 (0) 72 303 100

[email protected]
[email protected]

Локација

Ул.: Козјачка бр: 26,
Доброшане, Куманово,
Индустриска зона
С. Мaкeдонија

Скопје -
Дистрибутивен центар

Работно време

Понеделник – Петок
8:00 – 16:00 час

Сабота
8:00 – 15:00 час

Контакт

+389 (0) 2 511 61 22
+389 (0) 70 222 919

[email protected]
[email protected]

Локација

Качанички пат 138,
Скопје 1000
С. Македонија

БРЕНДОВИ
кои ги застапуваме