HIDROMAX® Lastic Еластичен 1К полимерно-цементен премаз

Прашкаста маса изработена на база на цемент, агрегати, водоодбојни и водонепропусни, алкално отпорни полимери, влакна и адитиви за заштита од влага на бетонски површини. Се меша со вода и се нанесува со глетарка или четка. Ги штити објектите од капиларни појави на влага, вода под притисок, позитивен и негативен хидростатички притисок итн. Се користи за купатила, кујни, базени, резервоари, подруми…

10 kg
Потрошувачка: ≈ 1.2 kg/m²/mm, во зависност од рапавоста и впивливоста на површините како и од техниката и начинот на нанесување.

SHARE