HIDROMAX® Elastic Еластичен 2K, полимерно-цементен премаз

2К Еластична маса на основа на цемент и специјални агрегати подобрена со водоодбивни, водонепропусни и алкално отпорни полимери, засилена влакна, збогатена со посебни адитиви за заштита на бетонски површини. Се состои од сува компонента А и течна компонента Б. Се користи за хидроизолација на кујни, купатила, вкопани ѕидови, подруми, базени итн.

10 kg (Koм.A) + 5 kg (Ком.Б)
Потрошувачка: ≈1.8 kg /m²/mm, во зависност од рапавоста и впивливоста на површините како и од техниката и начинот на нанесување.

SHARE