ФУГОФИЛ

Водоотпорна смеса за исполнување фуги со ширина до 5mm кај хоризонтални и вертикални површини поплочени со керамички, мермерни, стаклени, камени или бетонски плочки. Се употребува за фугирање во санитарни јазли, кујни, балкони, базени, скалишта, холови, магацини, производствени погони и сл.

SHARE