COOL Pol Еколошка боја за внатрешни ѕидови

Еколошка боја за декоративна заштита на внатрешни ѕидни површини и плафони. Отпорна е на суво бришење и се одликува со висока покривност, паропропусност и одлична белина. Погодна е за сите видови на минерални, суви и тврди подлоги, модификувани цементни подлоги, гипс-картонски плочи и ѕидови веќе обоени со дисперзивни бои. Се нијансира со COOL колоранти за добивање на пастелни тонови.

5 kg, 8 kg, 25 kg
Потрошувачка: 125-185 ml/m², во 2 слоја.

SHARE