MAXIPOL® Еколошка боја за внатрешни ѕидови

МAXIPOL е еколошка боја за внатрешни ѕидни површини. Се одликува со исклучителна белина, висока покривност, паропропусност и отпорност на суво бришење. Погоден е за боење на сите видови суви и тврди површини: фино малтерисувани вертикални и плафонски површини, бетон, влакнесто-цементни површини и гипс картонски плочи. МAXIPOL може да се нијансира со МAXI Color пигментите за нијансирање, како и на МAXIМIX системот.

1 l, З l, 5 l, 1O l, 15 l
Потрошувачка: 125-185 ml/m² во два слоја, во зависност од рапавоста и впивливоста на површината.

Сподели
Додадено во листа на омилени