TEКASIL Sanitar Acetat

За заптивање на помалку оптеретени фуги кај кои постои можност за создавање на мувла, заптивање на силикатни материјали, вградување на стакла во алуминиумски рамки и профилирано (копелит) стакло. Има одлична адхезија на повеќето силикатни материјали (алуминиум, керамика, стакло, глазирани површини, клинкер, порцелан). Еластична маса, отпорна на широк спектар хемикалии.

Формирање на кора: ≈ 20 минути (23°C/50% рел. влажност)
Време на стврднување: 2 mm/ден (23°C/50% рел. влажност)
Температура на нанесување: oд +5°C дo +40°C
Тврдост: 20 ± 5 (ISO 868)
Температурна постојаност: oд -40°C дo +150°C

Картуша: 280 ml

SHARE