MAXIKRIL® Ceramic Специјален прајмер за проблематични површини

MAXIKRIL Ceramic е акрилен прајмер наменет за импрегнација на апсорбирачки и неапсорбирачки проблематични површини (глазирани плочки, бетон, терацо, камен, гипс плочи, гас бетон елементи, гипсени, кречни и цементно машински малтери), пред нанесување на лепила и маси за израмнување. MAXIKRIL Ceramic лесно се нанесува, брзо суши, има голема водоодбојност и врзивност. Премачканите површини се уедначени, не впиваат и ја подобруваат адхезијата на лепилото.

1 l, 5 l, 18 l
Потрошувачка: Од 30-150 ml/m², во зависност од разблажувањето, од рапавоста и впивливоста на подлогата.

SHARE