HIDROMAX® Plus 1К Полимерно-цементен премаз

HIDROMAX Plus е 1К маса изработена на основа на цемент, специјално селектирани агрегати, збогатена со водоодбивни и водонепропустни полимери и адитиви. Се употребува за заштита на објектите од појава на капиларна влага, продор на вода под низок притисок како и во случаи каде е потребно да се обезбеди водонепропусност при позитивен хидростатички притисок на водата.

12 kg
Потрошувачка: ≈ 1.9 kg/m²/mm, во зависност од рапавоста и впивливоста на површините како и од техниката и начинот на нанесување.

SHARE