HIDROMAX® Flex Флексибилен 2K, полимерно-цементен премаз

Флексибилен 2К премаз направен на база на цемент и подобрен со водо-одбивни и водонепропусни, полимери, специјално селектирани агрегати и збогатен со посебни адитиви. Се состои од сува компонента А и течна компонента Б, со чие вмешување се добива пастеста маса. Се препорачува за хидроизолација на купатила, кујни, вкопани ѕидови, подруми, подрумски простории, темели, базени. тераси и балкони.

12 kg (Koм.A) + 5 kg (Ком.Б)
Потрошувачка: ≈ 2 kg /m²/mm, во зависност од рапавоста и впивливоста на површините како и од техниката и начинот на нанесување.

SHARE