HB BODY C416 Lens Tint – спреј за затемнување штопови

е црн транпарентен лак во спреј специјално прилагоден за создавање на црн (зачаден) ефект на задните (штоп) светла на автомобили.

SHARE