AQUAMAX® lmpregnant Транспарентна импрегнација за дрво

AQUAMAX Impregnant е транспарентна имрегнација за дрво на база на водена дисперзија на акрилниот врзувач. Премаз кој е отпорен на габи, ја стабилизира бојата на дрвото, овозможува порамномерно боење, површините помалку впиваат и завршниот премаз остварува подобра адхезија. Лесно се нанесува и бргу се суши. Производот нема непријатен мирис, пријатен е за корисникот и за животната средина.

0.65 l, З l
Потрошувачка: ≈ 9 m²/0.65 l за еднослоен нанос, во зависност од квалитетот на спремените површинии начинот на нанеување.

SHARE