VRSКA U Полимерен адитив

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Пластични канти: 1, 5 и 20 kg
Контејнери: 1000 kg

SHARE